polski angielski

Produkcja

Poniżej są wyszczególnione grupy wyrobów wraz z ich kategoriami. Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat produkcji określonego wyrobu, proszę wybrać kategorię i kliknąć szczegóły

♦ Rury osłonowe do kabli RHDPEm z mufą
          - Rura osłonowa do kabli RHDPEm z mufą


♦ Rury osłonowe z polietylenu RHDPE OPTEL do wtórnej kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych
          - Rury RHDPE OPTEL - zakres średnic od Ø 25 do Ø 50


♦ Rury osłonowe z polipropylenu (PP) do pierwotnej kanalizacji teletechnicznej
          - Rury RPP do pierwotnej Kanalizacji Kanalizacji Teletechnicznejj


♦ Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe
          - Rury RHDPEp przepustowe - zakres średnic od Ø 63 do Ø 160


♦ Rury polietylenowe (RHDPEt) trudnopalne
          - Rury polietylenowe (RHDPEt) trudnopalne - zakres średnic od Ø 25 do Ø 160


♦ Rury polietylenowe Karbowane Dwuwarstwowe (RDV)
          - Rury RDV karbowane dwuwarstwowe - zakres średnic od Ø 50 do Ø 160


♦ Zasobnik Kablowy
          - Zasobnik Kablowy ZKMTB-1


 


♦ Rury osłonowe z polipropylenu (PP) do pierwotnej kanalizacji teletechnicznejSzczegóły dla: Rury RPP do pierwotnej Kanalizacji Kanalizacji Teletechnicznejj


Zobacz asortyment i akcesoria 


ZASTOSOWANIE RUR POLIPROPYLENOWYCH RPP

Rury osłonowe RPP stosujemy do budowy nowej kanalizacji kablowej lub odnowienia starej, np.:
- pierwotna kanalizacja teletechniczna,
- kanalizacja telewizji kablowej,
- osłona kabli sygnalizacji ulicznej i drogowej,
- osłona kabli oświetlenia ulicznego.


PODSTAWOWE ZALETY RUR RPP

1. Duża wytrzymałość mechaniczna:
W porównaniu z wcześniej używanymi rurami z polichlorku winylu rury te charakteryzują
się zdecydowanie większą odporonścią na udar. Jest to szczególnie istotna cecha w
sytuacji prowadzenia robót w niskich temperaturach. Rury polipropylenowe nawet w
temperaturze -20 ºC wykazują odporność na udar, wystarczającą do prowadzenia
prac np. rozładunkowych. Praktycznie nie ma strat z powodu uszkodzeń rur od uderzeń.

2. Elastyczność:
Rury produkowane z polipropylenu nie są tak elastyczne jak polietylenowe, jednak
wystarczająco aby wykonać minimalne zmiany kierunku kanalizacji kablowej.

3. Długi okres eksploatacji
Wyjątkowa odporność na związki chemiczne oraz elektrokorozję gwarantujeżywotność
rur pod ziemią powyżej 50 lat.

4. Niski współczynnik tarcia
Dzięki gładkiej i twardej wewnętrzej powierzchni, rury polipropylenowe charakteryzują się
bardzo niskim współczynnikiem tarcia podczas wciągania kabla czy rur kanalizacji wtórnej.


DANE DOTYCZĄCE SUROWCA

Materiał: kopolimer polipropylenowy
*gęstość - od 0,905 - 0,917 g/cm3.
*współczynnik płynięcia MFR (temp.230 ºC/5kg) - od 0,3 -1,5g/10min
*wydłużenie wzgledne przy wydłużeniu - 250%


RURY RPP

Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rury jest gładka, wolna od wtrąceń i nieregularności. Kolor rur jest jednorodny bez smug i zarysowań. Rury RPP produkowane są w kolorze czarnym.


WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR RPP

- Owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury.
- Odporność na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 min.
- Długość odcinków wynosi 6 m +1%.
- Udarność - odcinki rur o długości 20 cm umieszczone w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 ºC i podane próbie udarności ciężarkiem o masie 1 kg z wysokości 1 metra w temp. -20 ºC nie wykazują pęknięć.
- Czoło ciężarka powinno być zaokrąglone o promieniu nie mniejszym niż 30 cm.


MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5m,. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesięce wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.
W przypadku przykrywania rur plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.


NAPIS NA RURACH

Napisy na rurach wykonane są metodą tzw. gorącej czcionki np.:
znak producenta: MTB
Oznaczenie typu (materiału): RPP
Wymiary średnica zew x grubość ścianki: 110x3,7
Identyfikacja produkcji (tydzień i rok): 22 06
Numer operatora: 6
Nr Aprobaty Technicznej: AT/2005-04-1829


Istnieje możliwość wykonania nadruku nazwy zamawiającego.
Asortyment


Oznaczenie Średnica zew. Tolerancja średnicy Grubość ścianki Dł. handlowa Opakowanie
[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mb ] [ mb ]
 RPP Ø 100x3.7 100 + 0.9 3.7 6.0 318
 RPP Ø 100x3.7 z mufą 100 + 0.9 3.7 6.0 318
 RPP Ø 100x5.0 100 + 0.9 5.0 6.0 318
 RPP Ø 110x3.7 110 + 1.0 3.7 6.0 288
 RPP Ø 110x3.7 z mufą 110 + 1.0 3.7 6.0 288
 RPP Ø 110x6.3 110 + 1.0 6.3 6.0 288
 RPP Ø 110x5.0 110 + 1.0 5.0 6.0 288

Akcesoria


Oznaczenie Średnica
 Złączka PP Ø 100 100
 Złączka PP Ø 100 z uszczelką 100
 Złączka PP Ø 110 110
 Złączka PP Ø 110 z uszczelką 110
 Przekładka dystansowa Ø 110 110
 Przekładka dystansowa Ø 100 100