Dotacje UE

Firma zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie technologii produkcji rur wielowarstwowych rurociągów kablowych i mikrokanalizacji teletechnicznej”

Firma MTB Trzebińscy Sp. J. wdrożyła nową technologię w ramach inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym i rozpoczęła produkcję towarów, będących wynikiem tej inwestycji technologicznej.

Nazwa projektu:

„Wdrożenie technologii produkcji rur wielowarstwowych rurociągów kablowych i mikrokanalizacji teletechnicznej”

W ramach działania:

4.3 Kredyt Technologiczny

osi priorytetowej:

4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zgodnie z założeniami, celem realizacji projektu było uruchomienie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów w oparciu o nową technologię, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat.

Myślą przewodnią założeń było zaoferowanie partnerom rynkowym:

  • Zznacząco ulepszonych towarów pod postacią rur trójwarstwowych dla telekomunikacji światłowodowej z zewnętrzną warstwą PE z komonomerem heksanowym PE-RC, warstwą główną wykonaną z polietylenu wysokiej gęstości HDPE lub mieszanki PE i zmielonej gumy oraz poślizgową warstwą wewnętrzną z silikonowego PE,
  • Znowych towarów w postaci rur dwuwarstwowych dla mikrokanalizacji światłowodowej z zewnętrzną warstwą HDPE lub mieszanki PE i zmielonej gumy oraz z warstwą wewnętrzną wykonaną z kopolimeru polipropylenu PP z możliwością nanoszenia na warstwę zewnętrzną powłoki ochronnej PE z komonomerem heksanowym PE-RC.

Wdrażanie nowej technologii przebiegło pomyślnie i zgodnie z harmonogramem. Linie technologiczne pracują poprawnie i zgodnie z założeniami. Współpraca maszyn i urządzeń pochodzących od różnych dostawców została osiągnięta bez żadnych problemów.

Firma zrealizowała projekt pt. „Zakup oraz uruchomienie linii do produkcji rur z polietylenu wysokiej gęstości przez firmę MTB Trzebińscy Sp. J. w Nakle nad Notecią”.

Całkowita wartość projektu: 533 934,69 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu: 359 123,71 zł

Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego: 152 627,58 zł

Budżet Państwa: 26 934,27 zł

Wkład własny: 179 561, 86 zł

BENEFICJENT: MTB TRZEBIŃSCY SP. J. Termin realizacji: maj 2009 – grudzień 2009

Zakupiona przez nas linia, składa się z następujących elementów:

1. Wytłaczarka jednoślimakowa SJ-90/33;
2. Automatyczny zasyp surowca;
3. Płytowy zmieniacz filtra
4. Głowica formująca;
5. Dwie wytłaczarki do koekstruzji: SJ-30/28, oraz SJ-30/25;
6. Podciśnieniowa wanna kalibrująca z zestawem tulejowych kalibratorów próżniowych (od ø25 do ø160);
7. Natryskowa wanna chłodząca;
8. Drukarka gorącej czcionki;
9. Cztero-gąsienicowe urządzenie odciągowe;
10. Dwu-gąsienicowe urządzenie odciągowe;
11. Obwiedniowa piła tnąca z funkcją fazowania rury;
12. Urządzenie zdawczo-odbiorcze z czujnikiem długości rury;
13. Urządzenie zwijające rury na zwoje do produkcji rur zakresów średnic od ø25 ø110mm.

Ze względu na konstrukcję głowicy formującej zastosowanej w zakupionej przez nas linii, możliwe jest wykorzystanie procesu koekstruzji, który umożliwia produkcję rur z kolorowym wyróżnikiem zewnętrznym – zapewnia to wytłaczarka SJ-30/25, jak również wewnętrzną warstwą poślizgową, dzięki zastosowaniu wytłaczarki SJ-30/28. Wyżej opisany proces wzbogaca możliwość szerokiego zakresu asortymentu produkcji. Pozwala na szybką zmianę asortymentu produkowanych wyrobów, bez konieczności postoju urządzeń. Umożliwia produkcję rur w odcinkach do 1000 metrów bieżących, oraz wysoką jakość produkcji przy małym udziale odpadów.

Zainstalowane na zasypie surowca automatyczne urządzenie dozujące tworzywa sztuczne, zapewnia stałą dostępność materiału do układu plastyfikującego i zapobiega ewentualnemu zatrzymaniu procesu produkcyjnego z powodu braku surowca.
Ze względu na zainstalowany zbiornik buforowy, oraz czujnik przepływu jak i temperatury dozowanego surowca, możliwe jest wysezonowanie (wstępne podgrzanie ciepłym powietrzem) surowca przed procesem homogenizacji, co znacznie poprawia stabilność procesu produkcyjnego.

Podciśnieniowa wanna kalibrująca wykonana jest z materiału nierdzewnego, co w przypadku ciągłego kontaktu z wodą chłodzącą ma istotne znaczenie na żywotność tego urządzenia.
Konstrukcja tej wanny daje możliwość zamontowania kalibratorów formujących zakresu średnic od ø25 do ø160mm. Dzięki zastosowanym płaszczom wodnym, możliwe jest szybkie tłoczenie formowanego w głowicy tworzywa do tulejowych kalibratorów próżniowych. Taka konstrukcja i zastosowana technologia, pozwalają na uzyskanie wysokiej wydajności i efektywności produkcji.
Zarówno konstrukcja głowicy kalibrującej, jak i system mocowania kalibratorów w wannie próżniowej, pozwalają na szybka zmianę osprzętu w przypadku konieczności zmiany profilu produkcji na inną średnicę rur.
Zastosowane w wannie próżniowej, jak i w następnej wannie chłodzącej systemy dozowania wody chłodzącej, zapewniają szybkie schładzanie gorącego tworzywa, co ma decydujący wpływ na wydajność procesu produkcyjnego.

Zakupiona linia, zapewnia trwałe oznakowanie produkowanych rur przez wtopienie barwnika w głąb powierzchni rury, co zapewnia pełną identyfikację produkowanych wyrobów. Proces ten możliwy jest dzięki zastosowaniu drukarki na tzw. gorącą czcionkę.

Wyposażenie linii zarówno w cztero-, jak i dwu-gąsienicowe urządzenie odciągowe, pozwala na produkcję szerokiego asortymentu rur w zakresie średnic ø25mm do ø160mm średnicy zewnętrznej rury.
W przypadku produkcji rur z zakresu średnic ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, wykorzystywane jest dwu-gąsienicowe urządzenie odciągowe.
Natomiast w przypadku produkcji rur z zakresu średnic ø75, ø90, ø100, ø110, ø125, ø140, ø160, wykorzystywane jest cztero-gąsienicowe urządzenie odciągowe.

Zastosowana obwiedniowa piła tnąca z funkcją fazowania daje możliwość cięcia produkowanych rur na odcinki od 1m do 1000m długości.
Wielofunkcyjność zastosowanych rozwiązań technicznych w opisywanej pile, pozwala na cięcie odcinków do 12m z jednoczesnym fazowaniem końców produkowanych rur, ułatwiających montaż ewentualnych złączek i innego sprzętu. W przypadku produkcji odcinków rur zwijanych na zwojach o długości 250m do 1000m, urządzenie to wybiera funkcję cięcia pod kątem 90° bez fazowania końcówek.

Opisywana linia technologiczna, w porównaniu z dotychczas stosowanymi w naszym zakładzie urządzeniami, charakteryzuje się dużo większą wydajnością, mniejszym zużyciem energii elektrycznej na kilogram przetwarzanego surowca. Wytłaczarka SJ-90/33 zapewnia dużą wydajność przetwarzanego tworzywa – do 200kg/h. Dzięki zastosowaniu długiego układu plastyfikującego (33xd, gdzie d oznacza średnicę ślimaka), możliwa jest dokładna homogenizacja przetwarzanego tworzywa sztucznego.