Rury karbowane

Rury dwuwarstwowe karbowane stosujemy do budowy nowej kanalizacji kablowej lub odnawiania starej. Rury dwuwarstwowe karbowane możemy stosować w miejscach o zwiększonym zagrożeniu mechanicznym, w tym również pod przejściami drogowymi, gazowniczymi, wodnymi oraz innymi, aby bezpiecznie przepuścić w nich kable energetyczne, telefoniczne oraz rury służące innym mediom.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT

ZASTOSOWANIE RUR DWUWARSTWOWYCH KARBOWANYCH RDV

Rury dwuwarstwowe karbowane stosujemy do budowy nowej kanalizacji kablowej lub odnawiania starej. Rury dwuwarstwowe karbowane możemy stosować w miejscach o zwiększonym zagrożeniu mechanicznym, w tym również pod przejściami drogowymi, gazowniczymi, wodnymi oraz innymi, aby bezpiecznie przepuścić w nich kable energetyczne, telefoniczne oraz rury służące innym mediom.

GDZIE STOSOWAĆ RURY DWUWARSTWOWE KARBOWANE RDV?

– w energetycznych sieciach kablowych,

– w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej,

– w kanalizacji telewizji kablowej,

– jako osłona kabli oświetlenia ulicznego,

– jako osłona kabli sygnalizacji ulicznej i drogowej.

ZALETY RUR DWUWARSTWOWYCH KARBOWANYCH RDV

– duża wytrzymałość mechaniczna,

– odporność na odkształcenia,

– dobra elastyczność,

– mały ciężar,

– odporność na korozję,

– długi okres eksploatacji.

DANE DOTYCZĄCE SUROWCA

Materiał: polietylen HDPE

* gęstość – minimum 0,941g/cm3

* współczynnik płynięcia MFR (190 ºC/5kg) – od 0,3 – 1,3g/10min

* wydłużenie względne przy zerwaniu – >250%

* udarność – >7 mJ/mm2

RURA DWUWARSTWOWA KARBOWANA RDV-s (odcinki 6mb)

Rury dwuwarstwowe karbowane (RDV-s) produkowane są w odcinkach 6 mb i pakowane w palety lub pojedynczo, w zależności od przystosowania środka transportu.

Posiadają karbowaną warstwę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Zamknięta konstrukcja ścianki zapewnia rurze bardzo wysoką sztywność obwodową. Rury RDV-s mogą być stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Mogą być łączone z innymi typami rur. Każda rura jest dostarczana ze złączką.

RURA DWUWARSTWOWA KARBOWANA RDV-z (zwoje 50mb)

Rury dwuwarstwowe karbowane w zwojach (RDV-z) posiadają karbowaną warstwę zewnętrzną (HDPE) i lekko pofalowaną ściankę wewnętrzną LDPE) ułatwiającą zaciąganie kabla. Przeznaczone są do stosowania w miejscach o małym obciążeniu zewnętrznym, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi.

Zapewniają szczelność przelotów kanalizacji kablowej. Dostarczane są w zwojach 50 mb z preinstalowaną linką do wciągania kabla.

Każdy zwój zaopatrzony jest w złączkę.

Rury w zwojach (RDV-z) można wykorzystać w celu wykonania kolan.

Rury RDV produkowane są w kolorach:

– czerwony,

– czarny,

– niebieski,

– pomarańczowy,

– na życzenie zamawiającego istnieje możliwość wykonania rur w innych kolorach

ZALETY RUR DWUWARSTWOWYCH KARBOWANYCH RDV W PORÓWNANIU Z RURAMI TRADYCYJNYMI Z PCV I PP

– łatwiejsze operowanie pakietem rur i pojedynczymi rurami na składowiskach, w transporcie i na placu budowy dzięki ok. 2-krotnie mniejszej wadze,

– łatwiejsze łączenie wodoszczelne dzięki złączkom i profilowanym uszczelkom gumowym trzymającym się mocno w karbach rury,

– łączenie rur zapewnia zachowanie ciągłości powierzchni wewnętrznej praktycznie bez szczelin,

– możliwość omijania przeszkód lub pokonywania zakrętów (bez studni) przy zastosowaniu rur w zwojach,

– rury z polietylenu są wytrzymałe na uderzenia i wstrząsy, np.: przy transporcie, składowaniu itp., a także podczas układania,

– rury z polietylenu są odporne na działanie naturalnych czynników chemicznych. Nie rdzewieją, nie przewodzą prądu elektrycznego, jak również nie poddają      się agresywności chemicznej gruntu,

– w wyniku przeprowadzonych testów rury z polietylenu wytrzymują okres dłuższy niż jest to wymagane normami,

– rury polietylenowe można układać w dowolnych warunkach atmosferycznych, nawet w bardzo niskich temperaturach nie stają się bardziej podatne na    uszkodzenia,

– polietylen nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego, zarówno w produkcji jak i użyciu, w razie wypadku np. pożaru polietylen nie wytwarza żadnych  trujących substancji i gazu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR DWUWARSTWOWYCH KARBOWANYCH

– owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury

– odcinki proste 6 mb + 1%

– odcinki w zwojach 50 mb + 1%

– wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 minut.

– udarność – odcinki rur o długości 20 cm umieszczone są w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 ºC, poddane próbie udarności ciężarkiem o masie 3 kg   z wysokości 1 metra w temperaturze -25 ºC nie wykazują pęknięć i zarysowań.

MINIMALNE PROMIENIE GIECIA

Rury RDV-s (odcinki proste)

Średnia wartość współczynnika ugięcia

(współczynnik x średnica zewnętrzna daje minimalny promień ugięcia)

temperatura + 20 ºC – współczynnik 25

temperatura 0 ºC – współczynnik 35

Rury RDV-z (zwoje)

Dla rur w zwojach promień gięcia wynosi – 0,35m przy temperaturze + 20 ºC

MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem (rury w zwojach max. 4 zwoje w jednym pionie). Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5m. Rury i złączki mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.

W przypadku przykrywania rur i złączek plandekami nie przepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.

NAPIS NA RURACH

Napisy na rurach wykonane są metodą atramentową np.:

znak producenta: MTB

Oznaczenie typu (materiału): RDV-z

Wymiary średnica zew / wew 110/94

Oznaczenie sztywności obwodowej: SN 450N

Nr KDWU: KDWU 03/07/2020

Identyfikacja produkcji (data i godz.): 18.02.17.  08:32

Istnieje możliwość wykonania nadruku nazwy zamawiającego.