Rury osłonowe RHDPEm

Rury osłonowe możemy stosować w miejscach o zwiększonym zagrożeniu mechanicznym, w trudnych warunkach terenowych (np. pod szlakami komunikacyjnymi), aby bezpiecznie przepuścić w nich kable energetyczne, telefoniczne oraz rury służące innym mediom.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT

ZASTOSOWANIE RUR

Rury osłonowe możemy stosować w miejscach o zwiększonym zagrożeniu mechanicznym, w trudnych warunkach terenowych (np. pod szlakami komunikacyjnymi), aby bezpiecznie przepuścić w nich kable energetyczne, telefoniczne oraz rury służące innym mediom.

GDZIE STOSOWAĆ RURY OSŁONOWE?

– w energetycznych sieciach kablowych,
– w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej,
– w kanalizacji telewizji kablowej,
– jako osłona kabli oświetlenia ulicznego,
– jako osłona kabli sygnalizacji ulicznej i drogowej.

ZALETY RUR

– duża wytrzymałość mechaniczna,
– odporność na odkształcenia,
– odporność na korozję,
– długi okres eksploatacji.

DANE DOTYCZĄCE SUROWCA

Materiał: polietylen HDPE
* gęstość – minimum 0,941g/cm3
* współczynnik płynięcia MFR (190 ºC/5kg) – od 0,3 – 1,3g/10min
* wydłużenie względne przy zerwaniu – >350%

Rury produkowane są w kolorach:
– czerwony – przy napięciach powyżej 1kV
– niebieski – przy napięciach do 1kV

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR OSŁONOWYCH

– owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury
– odcinki proste 6 mb + 1%
– wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 minut.
– udarność – odcinki rur o długości 20 cm umieszczone są w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 ºC, poddane próbie udarności ciężarkiem o masie 3 kg   z wysokości 1 metra w temperaturze -25 ºC nie wykazują pęknięć i zarysowań.

 

MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5m,. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.
W przypadku przykrywania rur i złączek plandekami nie przepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.

NAPIS NA RURACH

Napisy na rurach wykonane są metodą atramentową np.:
znak producenta: MTB
Oznaczenie typu (materiału): RHDPEm
Wymiary średnica zew x gr. ścianki 110×5,5
Oznaczenie sztywności obwodowej: SN 450N
Nr KDWU: KDWU 03/07/2020
Identyfikacja produkcji (data i godz.): 18.02.17.  08:32

Istnieje możliwość wykonania nadruku nazwy zamawiającego.