Rury osłonowe RHDPEp

Rury polietylenowe grubościenne, przepustowe (RHDPEp) przeznaczone są do stosowania przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego oraz przy przejściach przez przeszkody wodne.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT

ZASTOSOWANIE RUR RHDPEp

Rury polietylenowe grubościenne, przepustowe (RHDPEp) przeznaczone są do stosowania przy zbliżeniach i skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego oraz przy przejściach przez przeszkody wodne.

PODSTAWOWE ZALETY RUR RHDPEp

* długi okres eksploatacji,

* duża wytrzymałość mechaniczna,

* odporność na korozję,

* dobra elastyczność

DANE DOTYCZĄCE SUROWCA

Materiał: polietylen HDPE

* gęstość – minimum 0,941g/cm3

* współczynnik płynięcia MFR (temp. 190 ºC/5kg) – od 0,3 – 1,3g/10min

* wydłużenie względne przy zerwaniu – >350%

* Czas indukcji utleniania w temp. 200 ºC – > 20min

RURY RHDPEp

Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rury jest gładka, wolna od wtrąceń i nieregularności. Kolor rur jest jednorodny bez smug i zarysowań. Rury RHDPEp produkowane są w kolorze czarnym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR RHDPEp

Owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury.

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 min.

Udarność – odcinki rur o długości 20 cm umieszczone w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 ºC uderzone ciężarkiem o masie 3 kg, z wysokości 1 metra, w temp. -20 ºC nie wykazują pęknięć.

Stabilność wymiarów – średnica względna zmiany długości rury po wygrzaniu w temp. 110 ºC nie jest większa niż 3%.

MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5m. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.

W przypadku przykrywania rur plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.

NAPIS NA RURACH

Napisy na rurach wykonane są metodą atramentową np.:

znak producenta: MTB

Oznaczenie typu (materiału): RHDPEp

Wymiary średnica zew x grubość ścianki: 110×6,3

Oznaczenie sztywności obwodowej: SN 450N

Nr KDWU: KDWU 03/07/2020

Identyfikacja produkcji (data i godz.): 18.02.17.  08:32

Istnieje możliwość wykonania nadruku nazwy zamawiającego.