Rury osłonowe z polipropylenu (PP)

Rury osłonowe RPP stosujemy do budowy nowej kanalizacji kablowej lub odnowienia starej, np.:
– pierwotna kanalizacja teletechniczna,
– kanalizacja telewizji kablowej,
– osłona kabli sygnalizacji ulicznej i drogowej,
– osłona kabli oświetlenia ulicznego.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT

ASORTYMNT

Oznaczenie Średnica zew.
[ mm ]
Średnica wew.
[ mm ]
Grubość ścianki
[ mm ]
Dł. handlowa
[ mb ]
Opakowanie
[ mb ]
RPP Ø 100×3.7 100 3.7 6.0 318
RPP Ø 100×3.7 z mufą 100 3.7 6.0 318
RPP Ø 100×5.0 110 5.0 6.0 318
RPP Ø 110×3.7 110 3.7 6.0 288
RPP Ø 110×3.7 z mufą 110 3.7 6.0 288
RPP Ø 110×5.0 110 5.0 6.0 288
RPP Ø 110×6.3 110 6.3 6.0 288

 

AKCESORIA

Oznaczenie Średnica zew.
[ mm ]
Średnica wew.
[ mm ]
Złączka PP Ø 100 100
Złączka PP Ø 110 110 0
Złączka PP Ø 110 z uszczelką 110 0
Przekładka dystansowa Ø 100 100 0
Przekładka dystansowa Ø 110 110 0

 

ZASTOSOWANIE RUR POLIPROPYLENOWYCH RPP

Rury osłonowe RPP stosujemy do budowy nowej kanalizacji kablowej lub odnowienia starej, np.:
– pierwotna kanalizacja teletechniczna,
– kanalizacja telewizji kablowej,
– osłona kabli sygnalizacji ulicznej i drogowej,
– osłona kabli oświetlenia ulicznego.

PODSTAWOWE ZALETY RUR RPP

1. Duża wytrzymałość mechaniczna:
W porównaniu z wcześniej używanymi rurami z polichlorku winylu rury te charakteryzują
się zdecydowanie większą odpornością na udar. Jest to szczególnie istotna cecha w
sytuacji prowadzenia robót w niskich temperaturach. Rury polipropylenowe nawet w
temperaturze -20 ºC wykazują odporność na udar, wystarczającą do prowadzenia
prac np. rozładunkowych. Praktycznie nie ma strat z powodu uszkodzeń rur od uderzeń.

2. Elastyczność:
Rury produkowane z polipropylenu nie są tak elastyczne jak polietylenowe, jednak
wystarczająco aby wykonać minimalne zmiany kierunku kanalizacji kablowej.

3. Długi okres eksploatacji
Wyjątkowa odporność na związki chemiczne oraz elektrokorozję gwarantuje żywotność
rur pod ziemią powyżej 50 lat.

4. Niski współczynnik tarcia
Dzięki gładkiej i twardej wewnętrznej powierzchni, rury polipropylenowe charakteryzują się
bardzo niskim współczynnikiem tarcia podczas wciągania kabla czy rur kanalizacji wtórnej.

DANE DOTYCZĄCE SUROWCA

Materiał: kopolimer polipropylenowy
*gęstość – od 0,905 – 0,917 g/cm3
*współczynnik płynięcia MFR (temp.230 ºC/5kg) – od 0,3 -1,3g/10min
*wydłużenie względne przy wydłużeniu – 250%

RURY RPP

Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia rury jest gładka, wolna od wtrąceń i nieregularności. Kolor rur jest jednorodny bez smug i zarysowań. Rury RPP produkowane są w kolorze czarnym.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RUR RPP

– Owalność rury +/- 2% D, gdzie D oznacza nominalną średnicę rury.
– Odporność na ciśnienie wewnętrzne wynosi co najmniej 1 MPa w ciągu 30 min.
– Długość odcinków wynosi 6 m +1%.
– Udarność – odcinki rur o długości 20 cm umieszczone w rowku w kształcie litery V o rozpiętości 120 ºC i podane próbie udarności ciężarkiem o masie 1 kg z     wysokości 1 metra w temp. -20 ºC nie wykazują pęknięć.

MAGAZYNOWANIE

Rury powinny być składowane na płaskim podłożu, w położeniu poziomym zabezpieczone wkładkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem. Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5m. Rury mogą być składowane na otwartej przestrzeni przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od daty produkcji bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.
Składowanie w okresie dłuższym niż 2 miesiące wymaga zabezpieczenia wyrobów przed wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania się przebywania z otwartym ogniem w pobliżu składowanych wyrobów.
W przypadku przykrywania rur plandekami nieprzepuszczającymi światła należy zapewnić dobrą wentylację tym wyrobom.

NAPIS NA RURACH

Napisy na rurach wykonane są metodą atramentową np.:
znak producenta: MTB
Oznaczenie typu (materiału): RPP
Wymiary średnica zew x grubość ścianki: 110×3,7
Oznaczenie sztywności obwodowej: SN 450N
Nr KDWU: KDWU 03/07/2020
Identyfikacja produkcji (data i godz.): 18.02.17.  08:32

Istnieje możliwość wykonania nadruku nazwy zamawiającego.