Zaślepki MTB Micro ZA-ZT

Przeznaczone są do zabezpieczenia otwartych końców mikrorurek przed wnikaniem niepożądanych substancji (piasek, woda,
itp.) mogących uniemożliwić lub utrudnić instalację mikrokabla.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT
Lp. Oznaczenie

Średnica wewnętrzna

[mm]

1. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 04 4,0
2. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 05 5,0
3. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 07 7,0
4. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 08 8,0
5. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 10 10,0
6. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 12 12,0
7. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 14 14,0
8. Zaślepka MTB Micro ZA-ZT 16 16,0
Złączka MTB Micro ZA-ZT 4 5 7 8 10 12 14 16
Średnica zew. mikrorurki [mm] 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 20
Wytrzymałość na udar w tem. -20°C [J] > 1
Zakres temperatur w trakcie transportu, przechowywania i eksploatacji [°C] -30°C do + 70°C
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] -10°C do + 55°C