Zaślepki MTB Micro ZA-ZWNM do mikrorurek z mikrokablem

Przeznaczone są do zabezpieczenia końców mikrorurek z zainstalowanym mikrokablem przed wnikaniem niepożądanych substancji (piasek, woda, itp.).

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT
Lp. Oznaczenie Średnica wewnętrzna

[mm]

1. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 07 7,0
2. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 08 8,0
3. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 10 10,0
4. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 12 12,0
5. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 14 14,0
6. Zaślepka MTB Micro ZA-ZWNM 16 16,0
Zaślepki MTB Micro ZA-ZT i ZA-ZWNM 4 5 7 8 10 12 14 16
Średnica zew. mikrorurki [mm] 4,0 5,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 15
Wytrzymałość na udar w tem. -20°C [J] > 1
Zakres temperatur w trakcie transportu, przechowywania i eksploatacji -30°C do + 70°C
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] -10°C do + 55°C