Złączki redukcyjne MTB Micro ZA-R

Przeznaczone są do łączenia mikrorurek MTB Micro MG z MTB Micro MC o różnych średnicach zewnętrznych, ale tych samych średnicach wewnętrznych.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT
Lp. Oznaczenie Średnica wewnętrzna

[mm]

1. Złączka red. MTB Micro ZA-R 5/4 5,0/4,0
2. Złączka red. MTB Micro ZA-R 7/5 7,0/5,0
3. Złączka red. MTB Micro ZA-R 8/7 8,0/7,0
4. Złączka red. MTB Micro ZA-R 10/7 10/7,0
5. Złączka red. MTB Micro ZA-R 12/7 12/7,0
6. Złączka red. MTB Micro ZA-R 12/10 12/10
7. Złączka red. MTB Micro ZA-R 14/10 14/10
8. Złączka red. MTB Micro ZA-R 14/12 14/12
9. Złączka red. MTB Micro ZA-R 16/12 16/12
Złączka MTB Micro ZA-R 5/4 7/5 8/7 10/7 12/7 12/10 14/10 14/12 16/12
Średnica zew. mikrorurki 1  [mm] 5,0 7,0 8,0 10,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0
Średnica zew. mikrorurki 2  [mm] 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 20
Wytrzymałość na udar w tem. -20°C [J] > 1
Wytrzymałość połączenia na rozciąganie [N] > 60
Zakres temperatur w trakcie transportu, przechowywania i eksploatacji [°C] -30°C do + 70°C
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] -10°C do + 55°C