Wiązki mikrorurek cienkościennych MTB WPW-MC

Wiązki mikrorurek cienkościennych MTB WPW-MC w cienkiej, ścisłej otulinie o przekroju wieloboku przeznaczone do instalacji w pierwotnej kanalizacji kablowej lub uzupełniania istniejącej kanalizacji teletechnicznej wtórnej oraz rurociągów kablowych. Konfiguracja ilości i średnic mikrorurek może być dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Cienka otulina, którą można usunąć gwarantuje łatwe rozdzielanie poszczególnych mikrorurek.
W celu przyszłej lokalizacji trasy jest możliwość prefabrykowania wiązki razem z przewodem detekcyjnym.
Standardowy kolor zewnętrzny – pomarańczowy.

Masz pytania ?

ZAPYTAJ O PRODUKT
Oznaczenie Średnica zewnętrzna wiązki D1 Średnica

zewnętrzna

wiązki D2

Minimalna

grubość otuliny

[mm] [mm] [mm]
MTB WPW-MC-4×7/5,0mm 18,8 15,6 0,8
MTB WPW-MC-4×8/6mm 20,9 17,6 0,8
MTB WPW-MC-3×10/8mm 21,6 20,1 0,8
MTB WPW-MC-5×10/8mm 31,6 20,1 0,8
MTB WPW-MC-7×10/8mm 29,1 31,6 0,8
MTB WPW-MC-4×12/10mm 30,1 25,6 0,8
MTB WPW-MC-6×12/10mm 37,6 25,6 0,8
MTB WPW-MC-7×14/12mm 40,1 43,6 0,8
MTB WPW-MC 4×7/5,0 4×8/6 3×10/8 5×10/8 7×10/8 4×12/10 6×12/10 7×14/12
Wymiary wiązki [mm] szer. D1 18,8 20,9 21,6 31,6 29,1 30,1 37,6 40,1
wys. D2 15,6 17,6 20,1 20,1 31,6 25,6 25,6 43,6
Liczba mikrorurek w wiązce 4 4 3 5 7 4 6 7
Wymiary mikrorurek (dz / dw)   [mm] 7/5,0 8/6 10/8 12/10 14/10
Maksymalny naciąg instalacyjny [N] 800 1200 1100 1900 2660 1860 2790 3800
Minimalny promień gięcia [mm] 184 208 216 316 316 301 376 436
Zakres temperatur w trakcie transportu przechowywania i eksploatacji [°C] -30°C do + 70°C
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C] -10°C do + 55°C
Typowa długość prefabrykacyjna [m] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Waga [kg/km] 102 132 133 204 274 204 290 391